Jelen vannak:

Oldalainkat 21 vendég böngésziThe First International Small Graphic Biennial PDF Nyomtatás E-mail

 

The First International Small Graphic Biennial – Arad, Romania 2012

Bienala Internaţională de Grafică Mică – Arad 2012

(BIG-AR-01)

Terms and Conditions

 1. 1.The competition is open - every creator of graphic works is welcome to participate.
 2. 2.The goal of the Biennial is promotion of small graphic art in various form of it.
 3. 3.The organizers: Asociatia “Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici “, supportedAsociatia “Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici “ and Primaria Arad, Consiliul Local Municipal Arad.
 4. 4.4. Each author maya maximum of 3 individually created works corresponding with the theme of the competition (free).
 5. 5.The works shall not extend the size A4 format (30 x 21 cm).
 6. 6.The back side of work: name and surname of the author, technique and year of creation and size (height x width).
 7. 7.The works should be signed.
 8. 8.The participant agrees with the reproduction of his/her submission in catalogs, printed communication, digital publications and articles in professional journals.
 9. 9.All graphic techniques, also including mixed media printmaking techniques, original photographic and digital creations, are accepted.

10. Mounting: The graphic works may not be framed or be mounted on a secondary support.

11. Creation date: The participating graphic works need to have been designed in 2011 or 2012.

12. The biennial art preises will be selected by the jurry . The jurry is compose by visual artists and art critics.

13. All participants selected for the exhibition will receive a catalogue of exhibition.

14. At the end of the exhibition, in term of maxim 6 months, the art works will be returned  on the

expence of the organizers, excepting donations.

 

Application fee

There is a EUR 20 / 50 ron entry fee for all works.

 Payment by:

euro BCR Arad          RO 42 RNCB 0015030321540002

BIC/SWIFT: RNCB RO BU

Cod IBAN Nou: RO42RNCB0015030321540002

Manner of submission

15. The entries are delivered to the Uniunea Artistilor Plastici, Arad branch at the expense of the participants.

16. The entry must be accompanied by a clearly filled-out entry form together with information about the graphic works and about the maker of it (in Romanian or English please).

17. The works should be posted in safe packages, that exclude damage.

 

18. The parcel must include:

               - bank transfer receipt
               - clearly filled APPLICATION FORM
               - art works

19. The deadline for delivering works is:  10 october 2012 to the following address:

Galeria Naţională de Artă Delta

Str. Mihai Eminescu nr. 2

310086 ARAD, România

 

Best wishes,

Curators: Adrian Sandu v.a.

 

 

 

Bienala Internaţională de Grafică Mică – Arad 2012

The First International Small Graphic Biennial – Arad, Romania 2012

 (BIG-AR-01)

Termeni şi condiţii

 1. 1.Competiţia se adresează tuturor artiştilor care doresc să participe.
 2. 2.Obiectivul bienalei este promovarea graficii de mici dimensiuni ţinând cont de formele ei variate.
 3. 3.Organizatorii: Asociaţia “Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici“şPrimăria Arad, Consiliul Local Municipal Arad.
 4. 4.Fiecare autor este invitat să participle cu maxim 3 lucrări de grafică.
 5. 5.Lucrările nu vor depăşi dimensiunea formatului(30 x 21 cm).
 6. 6.Pe spatele fiecărei lucrări vor fi trecute următoarele date: numele şi prenumele autorului, tehnica, dimensiunile lucrării şi anul execuţiei (înălţime x lăţime).
 7. 7.Lucrările vor fi semnate de către autori.
 8. 8.Participanţii vor fi deacord cu reproducerea lucrărilor lor în catalog şi publicaţii de profil.
 9. 9.Vor fi acceptate toate tehnicile de grafică , prin acestea înţelegând: tehnicile mixte, tehnicile de gravură, fotografia originală şi grafica digitală.
 10. 10.Panotarea: lucrările de grafică nu vor fi încadrate în ramă sau passpartout şi nici montate pe un suport adiţional.
 11. 11.Lucrările participante la competiţie vor fi creaţii recente 2011 sau 2012.
 12. 12.Premiile bienalei vor fi selectate şi votate de către un juriu compus din artişti vizuali şi critici de artă.
 13. 13.Toţi participanţii selectaţi în expoziţie vor primii o copie a catalogului bienalei.
 14. 14.La sfârşitul expoziţiei, în termen de 6 luni lucrările participante vor fi returnate tuturor participanţilor pe cheltuiala organizatorului, excepţie făcând lucrările donate.

 

Taxa de participare

EUR 20 / 50 ron - taxă de participare valabilă pentru toate lucrările.

 Cont:

euro BCR Arad          RO 42 RNCB 0015030321540002

 

 1. 15.Participanţii vor expedia lucrările către Uniunea Artistilor Plastici, filial Arad pe cheltuiala lor. Fişele de participare vor fi completate lizibil în limbile română sau engleză.
 2. 16.Lucrările vor fi bine ambalate (plic A4 cu protecţie) sau colet plat, în vederea excluderii unor eventuale distrugeri ce pot surveni pe durata transportului.
 3. 17.Pachetul / coletul va include:

               - confirmarea plăţii taxei în lei sau euro,
               - fişa de participare completată citeţ în limba română sau engleză,

               - lucrările propuse.

 1. 18.Limita perioadei de depunere a lucrărilor estes10 october 2012 la următoarea adresă:

Galeria Naţională de Artă Delta

Str. Mihai Eminescu nr. 2

310086 ARAD, România

 

Best wishes,

 

Curatori: Adrian Sandu

                Anamaria Şerban

 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SMALL GRAPHIC BIENNIAL – ARAD 2012

PRIMA BIENALĂ INTERNAŢIONALĂ DE GRAFICĂ MICĂ – ARAD 2012

Entry Form / Fişa de participare

 

 

full name / nume şi prenume:

 

 

 

Date and place of birth / data şi locul naşterii:

 

 

 

postal address / adresa poştală:

 

 

 

e-mail:

 

 

 

contact telephone no / telefonul nr.:

 

 

 

 

 

 

obligatory biographical note in English (no more than 1500 characters) /date biografice / curriculum vitae :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.Title, technique, dimensions, year / titlul lucrării, tehnica, dimensiuni, an

 

 

 

 1. 2.Title, technique, dimensions, year / titlul lucrării, tehnica, dimensiuni, an

 

 

 

 1. 3.Title, technique, dimensions, year / titlul lucrării, tehnica, dimensiuni, an

 

 

 

 

 

I want to donate my art work, mark with (x) / doresc să donez lucrarea, marcaţi cu (x)

 

 

 

 

DECLARATION / DECLARAŢIE

 

By signing this form I confirm that I have read an understood the Rules of this competition and agree to accept and abide by the provisions: / declar că am citit şi înţeles regulamentul bienalei şi sunt de accord:

 

Signature date /

data şi semnătura