TÉLI TÁRLAT Nyomtatás

MEGHÍVÓ

A Magyar Elektrográfiai Társaság szeretettel hívja Önt, 2014 őszén alapított galériájába, a TÉLI TÁRLAT sorozatának Mozaik című kiállításának megtekintésére, 2015. január 6-30. között.
A kiállításon a társaság művésztagjának és két vendégművészének 50 alkotása szerepel.
Digitális nyomatokon kívül láthatunk videókat és fényobjektet is.
Az ősz - tél– karácsony fogalmi és gondolati kapcsolódásán túl, a 30x30 cm-es nyomatméret fontos szempont volt. A rendezés installációs és kompozíciós elemekként kezelte a digitális nyomatokat, az összhangkép, a mozaik hatás eléréséhez.
A galéria falain elszórtan elhelyezett munkák tematikusan három egységet alkotnak.
Hangulati, ráhangoló szerepet kaptak a videók - fénytextúrákkal, klasszikus hangvételű reneszánsz és barokk művek feldolgozásával, zenei aláfestésekkel, a számítógép alaplapból konstruált fényobjekt, és az ornamentális jellegű munkák. Az idillikus téli tájban baljóslatúan megjelenő vörös korpusz felkiáltójele a drámai végkifejletet idézi.
Digitális festmény indítja el, készíti fel az átmenetet a konstruktív- expresszív formáktól, a digitális kollázson és a pixelekből építkező mozaik-képeken keresztül a természeti jelenségek absztrahált látványvilágáig...
A bibliai vonatkozású alkotások alkotják a szakrális, szimbólikus egységet: A fenyőre emlékeztető csúcsforma, megjelenik tipográfiai (alef) elemként, és boltozatos templomi épületrészletként is. Fraktál alakzatokból építkező tér – és síkdimenziók övezik a csipkefinomságú kontúrrajzolatú Mária a kisdeddel képet, mely fókuszálja a fény születésére, az újjászületésre reflektáló műveket. 
A harmadik egységet alkotó művek, lemondanak az idillikus megközelítésről, inkább archaizáló jellegűek, „mi történik az ünnep után?” kérdés vetődik fel, s az elmúlás, az enyészet katartikus képeit villantják fel …
Felmerül a kérdés, vajon lehet-e újat mondani a télről, a karácsonyi ünnepekről? Hogyan lehet megjeleníteni sztereotípiák nélkül, újat mondani, az ismétlés csapdáját elkerülve vizuálisan újraértelmezni a téli időszakkal összefonódó karácsonyi ünnep fogalmát.
A tárlat műveinek közös vonása, a fény számtalan variációja, a színek mesteri használata, a gazdag rétegzettséggel elért „míves” felületi, formai megoldások által kibontakozó elmélyült gondolatiság.
Összegzésképpen, úgy tűnik a digitális hangzásvilág lehetőséget nyújt az újraértelmezésre, s újfajta érzékenységgel megközelítve a témát, korszerű vizuális, komplex élményt képes teremteni.
HAász Ágnes kurátor
Kiállítók:
Ázbej Kristóf, Barti Magdolna, Bátai Sándor, Büki Zsuzsanna, Beaty Czető, Csízy László, Daradics Árpád, Dávid Vera, Detvay Jenő, Drozsnyik István, Enyedi Zsuzsanna, Füleky Adrienn, Gábor Enikő, Gábor Éva Mária, Gábos József, HAász Ágnes, Herendi Péter, Hernádi Paula, Horkay István, Horváth Erzsébet mv., Kántor József, Kecskés Péter, Kelecsényi Csilla, ifj Koffán Károly, Koppány Attila, Krnács Ágota, Láng Eszter, Lonovics László, Lux Antal, Magén István, Olajos György, Ország László, Pál Csaba, Péter Ágnes, Repászki Béla mv., Repászki Ferenc, Sándor Edit, Sós Evelin, Stark István, Szirmay Zsanett, Szöllőssy Enikő, Tellér Mária, Tooth Gábor Ando/TGA, Vass Tibor, Wrobel Péter - digitális nyomatok
Bálint Bertalan - fényobjekt
Gyenes Zsolt, Koroknai Zsolt, Lévay Jenő, Örkényi Antal – videók
MET Galéria
1113 Budapest, XI. Bölcső u. 9. T: 06 30 612 0235
A kiállítás megtekinthető: 2014. november 29 - 2015. január 30. között, az alábbi napokon:
2015. január 6, 7,8, 9. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 14-18 óráig
január 13,14,15, 16. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 14-18 óráig
január 20, 21, 22, 23. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 14-18 óráig
január 27, 28, 29, 30. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 14-18 óráig