Szakmai Díjak Nyomtatás

Örömmel adjuk hírül, Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmával

átadott állami művészeti szakmai díjban társaságunk három tagja részesült:
Lux Antal és Pál Csaba képzőművészek Munkácsy Mihály-díjban,
Bárdosi József művészettörténész Németh Lajos-díjat kapott.
Az ünnepségen, a társaság képviseletében, vendégként,
részt vett Haász Ágnes elnök.
Az ünnepség helyszíne:
Pesti Vigadó, Díszterem, 10 óra, 1051 Budapest, Vigadó tér 2. 2015. március 13.
Lux Antal_Munkacsy_dijas_2015_50
Lux Antal
Budapest-Soroksáron született 1935-ben.
1948-52 ig a Soroksári Textilipar Képzőművészeti Körének volt a tagja.
1956-ig a Csepeli Képzőművészeti Szabadiskola tagja volt.
Mestere Ilosvai Varga István volt.
1956-ban Németországba menekült,
ahol tanulmányait a Stuttgarti Képzőművészeti Akadémia
festő és grafika szakán folytatta.
1965-ben államvizsgázott.
Tanulmányai alatt-5 évig- amerikai ösztöndíjban (Garantiefonds) részesült.
Pedagógiai tevékenysége után,
1970-töl szabadfoglalkozású festő és grafikusként
állított ki a világ különböző városaiban és kapott számos díjat.
Berlinben él és alkot.
A hazai képzőművészetiélet aktív résztvevője.
2001. A Magyar Elektrográfiai Társaság / MET alapító tagja.
Az 1956. évi forradalom 50. Évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság nevében,
dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a majna-frankfurti Páltemplomban
2006 október 28-án a szabadság höse emlékérmet adományozta.
A talált anyagok kollázsolása és egyéni látásmód alapján
való átrendezése az alapja képeinek,
grafikáinak és videóinak egyaránt.
Videóképeit is szobrászként modellezi, manuálisan tapinthatóvá teszi azokat.
A gyors, átmeneti és pillanatnyi képek is egyaránt jellemzőek
grafikáira és videóira (Proszenium, 1989).
1997-es videója és elektrografika-sorozata
(Gedanken zur Flugangst) a repüléstől való félelmet - és egyben az akadémizmustól való iszonyt -
asszociációs módszerével, a képfelbontással, valamint a festői és a komputergrafikai eszközök
együttes alkalmazásával vizualizálja expresszív, absztrakt képekké.
Festői és vizuális nyelvezete egyszerhasználatos,
sosem ismétlődő vagy visszatérő jelekből áll.
Ezeket a festői elemeket egy szabad,
többközpontú rendszeren belül - nézőpontját,
mint megfigyelőét folyton változtatva - alkalmazza.
Munkássága sémáktól mentes, invenciózus teremtőmunka.
(Artportal, Beke Zsófia)
pal csaba_munkacsy_dijas_001_DSCN0911
Pál Csaba
1967. Budapest,
Tanulmányok
1988-93: Magyar Iparművészeti Főiskola, alkalmazott grafika-tipográfia szak
1991: Magyar Képzőművészeti Főiskola, festő szak
1993: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterképző,
mestere: Maurer Dóra.
Díjak:
1992: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete-díj, Kaposvár;
1998: XVI. Országos Akvarell Biennálé, Eger,
Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja;
1999: Derkovits-ösztöndíj;
2000: XX. Országos Grafikai Biennálé díja, Miskolc; MATRICÁK
2000, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület díja
Tagságok
1994 Fiatal Képzőművészek Stúdió Tagsága
1995 MAOE Tagság
1996 MAMÜ Tagság
1999 Grafikus Művészek Szövetségének Tagsága
2001 Magyar Elektrográfiai Társaság Tagsága
2005 Helikon Társaság
2006 Magyar Rézkarcolók és Litográfusművészek Egyesülete
2007 Mail Art, Artist Book, Fluxus, Projektek
A hagyományos technika (festmény, grafika)
és a számítógépes képalkotás egymásra hatása,
szoros összefüggése, a rétegzettség, a transzparencia,
a fényjelenségekből adódó művészi problematika elemzése jellemzi
művészi kompozícióit, mely sorozatokban és objektekben
teljesedik ki, s fontos szerepet töltenek
be a mai magyar képzőművészetben.
Művei vizuális képződményeket teremtő aktusok.
A fény és tér mint sajátos vizuális nyelv analízisét a
modern technika nyújtotta lehetőségekkel párosítja,
melyek kilépnek a kétdimenzióból.
Alkotások is filozofikusak és modellértékűek.
A szervesen egymásba kapcsolódó anyagok –
print és fehérre festett fa, cső és tölcsér, stb. –
a print vizuális kategóriáival, tágabban a képi reprezentáció
kritikájával és törvényszerűségeivel foglalkoznak.
Az elektronikus médiák használatával
(raszter, felbontás,a képélesség stb.) a printjein
új vizuális minőségeket teremt.
Bardosi Jzsef_Nemteh_Lajs_dijas_2015_02
BÁRDOSI JÓZSEF művészettörténész-múzeológus
1956. Pomáz
1978-81-ig az Esztergom Tanítóképző Főiskola (ETKF) rajz-népművelő,
1983-88-ig az ELTE BTK művészettörténet szakos hallgatója.
1987 óta dolgozik művészettörténész-muzeológusként
a váci Tragor Ignác Múzeumban.
1990-94. között társszerkesztője a Katedrális folyóiratnak
1989-2001-ig társszervezője az Expanzió performansz fesztiválnak
1998-ban megalapítja a 3VLAB művészeti egyesületet
1999-2005. között művészeti vezetője a Zebegényi Képzőművészeti Szabadiskolának.
2007 óta művészettörténetet tanít a Szentendrei Művészeti Iskolában.
Publikál a különböző szakmai folyóiratokban
(Balkon, Új Művészet, Belvedere, Új Hölgyfutár,
Katedrális, Árgus, Élet és Irodalom,
Párizsi Magyar Műhely stb.)
2001. A Magyar Elektrográfiai Társaság / MET alapító tagja.
Múzeumi munkájával összhangban a XX. századi művészet,
olyan kérdéseivel foglalkozik, mint a mimézis, az élő művészet és művészetelmélet.
Kiállításai és publikációi a fenti témákhoz kapcsolódnak,
kb. nyolcvan-száz cikk, tanulmány, előadás, katalógusszöveg
és kiállítás szerzője és rendezője.
Művészeti tevékenységével összhangban,
1999 óta elektronikus hangperformanszokat készít.
Tagság: MAOE, AICA, MET (Magyar Elektrográfiai Társaság)
Az 1990-es évek óta kíséri figyelemmel az elektrográfiai műfajt
Számtalan elektrográfiai kiállítást rendezett kurátorként,
nyitott meg, tanulmányokat, katalógus előszókat ír,
a Magyar Elektrográfiai Társaság / MET kiadványaihoz
(Címszavak és elektrográfia. MET katalógusa, Bp. 2009),
előadásokat tart szimpóziumokon és művésztelepeken (Gyermely).
Az elektrográfia műfajának hazai feltérképezéséhez,
dokumentálásához jelentős kutatásokat végez, terjesztésében,
jelentős szerepe van.
Pesti Vigado_Diszterem